ICWCBusteni 2013 – a fi sau a nu fi

   14 noiembrie 2012 – Dan Vasilescu
   Ca organizam Cupa mondiala de escalada pe gheata asta o consider o deviere anormala (a-si zice un fel de cancer) a conceptiei inaintasilor nostri despre alpinism, de care este foarte sa ne vindecam. Din simplul motiv ca primaria Busteni, care a investit foarte multi bani in aceste structuri, si cu care suntem parteneri, ne-ar expedia efectiv din Busteni, cu Camin cu tot.       Dan Vasilescu

     4 ianuarie 2013 – Dan Vasilescu
Acum "ne arde buza" de organizarea IWC 2013, dar nu trebuie sa uitam si alte activitati de iarna.    Dan Vasilescu

                                                                             ♦♦♦

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA, ORASUL BUSTENI, CONSILIUL LOCAL

           HOTARAREA 199 / 29 octombrie 2012

privind aprobarea Contractului de parteneriat intre Clubul Alpin Roman, Consiliul Local Busteni si Federatia Romana de Alpinism si Escalada

Avand in vedere : Expunerea de motive a Primarului orasului Busteni;Raportul de specialitate nr.  10815/25.10.2012 intocmit de  Vasilescu Ion – consilier primar ; Proiectul de Contract privind parteneriatul dintre Clubul Alpin Roman,  Consiliul Local Busteni si Federatia Romana de Alpinism si Escalada; Avizele de specialitate ale Comisiei nr. 1 pentru – « programul de dezvoltare  economico sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii,comert, turism,cooperarea institutionala pe plan intern sau  extern »; ale Comisiei nr. 2 pentru « amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, atribuirea  sau schimbarea in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si obiective de  interes public local »; ale  Comisie nr. 3 pentru « administratie publica locala,  drepturile omului, problemele minoritatilor,juridica, disciplina, relatii cu cetatenii,  apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie »; Prevederile art. 36 alin. (7) lit. a din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,   cu modificarile si completarile ulterioare; 

                          Cosiliul Local al orasului Busteni adopta prezenta hotarare:

Art.1. – Aproba proiectul contractului de parteneriat intre Clubul Alpin Roman, Consiliul Local Busteni si Federatia Romana de Alpinism si Escalada in  vederea organizarii in perioada 8 – 10.02.2013 in orasul Busteni a Cupei Mondiale  de Escalada.

Art.2. – Aproba bugetul estimat al competitiei conform anexei 2 la prezenta  hotarare       . Art.3. – Mandateaza Primarul orasului Busteni sa semneze Contractul de parteneriat si toate documentele necesare organizarii acestei competitii.

Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul orasului Busteni prin serviciile de specialitate, iar Compartimentul Administratie Publica Locala o va publica si difuza celor interesati.                                       

PRESEDINTE DE SEDINTA        Buruiana Petre                                                                                                                                                                                                           

                                                          ♦♦♦

 

 

 

 

 

ICE CLIMBING ALERT

Dates for UIAA Ice climbing world tour finalized

15 November 2012, BERN, Switzerland: Athletes taking part in the 2013 UIAA Ice Climbing world tour are reminded that the dates for the competitions have been finalized.
The 2013 tour dates are:

·         Cheongsong, South Korea (12 – 13 January, 2013): UIAA Ice Climbing World Cup (Lead and Speed) & World Championship (Lead)

·         Saas-Fee, Switzerland (18 – 19 January, 2013): UIAA Ice Climbing World Cup (Lead and Speed)

·         Rabenstein, Italy (26 – 27 January, 2013): UIAA Ice Climbing World Cup (Lead and Speed)

·         Busteni, Romania (7 – 9 February, 2013): UIAA Ice Climbing World Cup (Lead and Speed)

·         Kirov, Russia (8 – 10 March, 2013): UIAA Ice Climbing World Cup (Lead and Speed) & World Championship (Speed)

In addition to the usual tour, a new event, the UIAA Ice Climbing World Youth Championship will be held in Saas Grund, Switzerland 12 – 13 January, 2013 simultaneously with the Cheongsong competition.
Registration for athletes open on 1 December 2012.

For more information contact iceclimbing(at)theuiaa.org

0 Responses to “ICWCBusteni 2013 – a fi sau a nu fi”


Comments are currently closed.